Over ons

De doelstelling van het in 1980 opgerichte Austin Morris Riley Wolseley Register (AMRWR) is het in stand houden van en rijden met auto’s die onder die vier merknamen gebouwd zijn. Elk type van deze merken is welkom en dit zorgt voor een grote verscheidenheid aan auto’s binnen de club: van een voor-oorlogse Wolseley tot een Austin Princess of Maestro.

Iedereen die een auto heeft van één van de merken Austin, Morris, Riley of Wolseley, of daar bijzonder in geïnteresseerd is, kan lid worden. Ook eigenaren en liefhebbers van de ‘submerken’ zoals, Vanden Plas,  MG (Morris garages), Austin-Rover en MG-Rover zijn van harte welkom.

 

This website stores some user agent data (IP-address, country and page visits). These data are used to improve the website and the user-experience only in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, I opt out
538