Over de autoregisters / About the registers

 
Het AMRWR streeft ernaar het aantal in Nederland geregistreerde auto's per autotype uit de British Motor Corporation (BMC) en British Leyland (BL) stallen (1952-1986) inzichtelijk te hebben. Daar waar mogelijk wordt zoveel mogelijk informatie verzameld per auto en wordt iedere auto met een actief kenteken in de database van de Rijksdienst van Wegverkeer (RDW), voorzien van  een foto, gepubliceerd op de registerpagina's. Later zullen ook auto's uit het pre-BMC/BL tijdperk (1945-1952) en het (pre-)war tijdperk (1900-1945) toegevoegd worden.

De online registers zijn eind 2016 opgericht en vormen een continu proces. Vergeet vooral niet regelmatig even te kijken.
Foto's en andere informatie zijn van harte welkom en dragen bij aan een completer register.

Voor vragen en het toesturen van foto's en informatie, neem contact op met de registerbeheerders via: registerbeheer@amrwr.nl

NB: het samenstellen van de autoregisters geschiedt zo zorgvuldig als mogelijk en aan de hand van persoonlijke archieven en fotomateriaal dat door leden en derden wordt aangeleverd. Het is geenszins de intentie van het AMRWR om hieraan commerciële doelstellingen te verbinden. Het AMRWR hoopt dat een ieder het enthousiasme van dit onderdeel van de klassieke autohobby deelt. Voor vragen en opmerkingen, neem contact op via de bovenstaande contactgegevens.

The Austin Morris Wolseley Riley Register (AMRWR) aims to provide a full inventory of all British Motor Corporation (BMC) and British Leyland (BL) vehicles (1952-1986) registered in The Netherlands with the National Vehicle and Driving Licence Registration Authority (RDW). Where applicable, individual cars will be displayed with accompanying details and photograph. Later on, pre-BMC/BL (1945-1952) and (pre-)war vehicles (1900-1945) will be added.

Publishing these online registers is an ongoing process which was initiated at the end of 2016.  Please visit us regularly.
Photographs and other vehicle information is more than welcome and will complement the registers.

In case of any queries and if you would like to submit photographs and information, please contact the club's registrars via: registerbeheer@amrwr.nl

Note: The car registers are created with as much care as possible and are based on photographic material from personal photo archives and photographic material which is provided by members and third parties. AMRWR does not intend to use this information for commercial activities and hopes that classic car enthusiasts share the same enthusiasm for this aspect of the classic car hobby. In case of any queries, please do not hesitate to contact us via the above contact details.