Missie & Visie

 

Het AMRWR heeft de volgende missie: het zijn van de grootste vereniging in Nederland op het gebied van automerken en modellen welke zijn voortgekomen uit de British Motor Corporation (BMC) en British Leyland (BL).

De visie van het AMRWR vertaalt zich in 3 kernpunten:

  • Het in stand houden van het rollend erfgoed, omdat wij daar simpelweg blij van worden en dat de volgende generaties ook gunnen.
  • Het bieden van ondersteuning bij het rijdend houden van dit erfgoed en fungeren als kenniscentrum voor de toekomst.
  • Onze leden een platform bieden om met elkaar in contact te treden en te blijven. DL7264
This website stores some user agent data (IP-address, country and page visits). These data are used to improve the website and the user-experience only in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, I opt out
538